Iseno

Osoba czuwająca nad przebiegiem projektów, projektantka aplikacji, designer.